Помпи от поливинилхлорид PVC

Помпи от поливинилхлорид PVC

PVC е третият най-широко разпространен синтетичен пластичен полимер в света , след полиетилен и полипропилен. PVC има две основни форми - твърда и гъвкава. Твърдата форма на PVC се използва в строителството за тръби и в профилни приложения като врати и прозорци.

Нашите помпи

Чистият поливинил хлорид е бяло, чупливо твърдо вещество -неразтворим е в алкохол и слабо разтворим  в тетрахудрофуран.

PVC е най-често използваната нискотемпературна термопластмаса.  Отличителни свойства са голямата твърдост и издръжливост на различни натоварвания, които са в основата на неговата универсална употреба.
Твърдата PVC е термопластмаса, която има аморфна структура, притежава голяма здравина и висок модул на еластичност. Има отлични електроизолационни свойства, особено при ниски напрежения и честота. Използва се в температурен диапазон между  -10°C и +60°C. До +60°C. PVC притежава: голяма механична якост и твърдост, отлични електроизолационни свойства, добра химическа устойчивост, много ниска водопоглъщаемост, самогасящ се материал и може да се заварява и лепи .                                                                   В строителството, в машиностроенето, в химическата промишленост и др. PVC се използва  при изработване на: резервоари на промишлени инсталации, скрубери, зъбни колела, напорни тръби за вода в химическата промишленост, дренажни тръби и общи системи за пречистване на отпадни води.

Основен проблем, свързан с използването на PVC е неговото рециклиране. При пълно изгаряне на отпадъци от PVC (при много висока температура) се образуват само най-прости съединения: вода, въглероден диоксид, хлороводород, но при непълното  се образуват въглероден оксид и различни токсични хлорорганични съединения.

Обадете ни се
българскиEnglish