Помпи за LPG газ Пропан-Бутан

LPG газ (Втечнен нефтен газ ) е състав от запалими въглеводородни газове, включително пропан, бутан и смеси от тези газове. LPG се получава от преработката на природен газ и нефтеното рафиниране, чрез процеса - втечняване. LPG се използва за отопление, готвене и автомоблно гориво Ние предлагаме самозасмукващи центробежни много стъпални помпи, които са сертифицирани за работа с взривоопасни продукти. Помпите трябва да могат да прехвърлят газта както в течна така и в газообразна фаза.

Помпи за трансфер и обработка на LPG газ - Пропан-Бутан

За LPG се използват зъбни или центробежни помпи. В миналото са се използвали повече зъбни помпи, но поради недостатъчният им кавитационен запас и особенно през лятото те често влизат в кавитация, което ги прави неефективни, шумни и като цяло помпата се износва много бързо.

Най масово използваните помпи за LPG са многостъпланите вихрови центробежни помпи. Те са замосамукващи и могат да прехвърлят както течната, така и газообразната фаза на LPG.  Ние предлагаме голямо разнообразие от такива помпи на Pompetravaini и Petroland.

Втечненият газ се добива от сондажни на нефтени и газови кладенци. Това е изкопаемо гориво, което не се среща самостоятелно. LPG се среща естествено в комбинация с други въглеводороди, обикновено суров нефт и природен газ. LPG се произвежда при преработката на природен газ и рафиниране на нефт. Той се изолира, втечнява чрез херметизация и се съхранява в съдове под налягане.

LPG се съхранява  почти винаги  в течна форма. Средствата за пренос и използване варират  от малки камиони за къмпинг до бутилки за барбекю, по-големи газови бутилки и много по-големи резервоари за LPG. Складовете за съхранение на LPG могат да се състоят от много големи сфери на съхранение, известни като Horton Spheres. LPG може да се съхранява и под земята в специално изградени и пригодени за това помещения.

 

LPG се произвежда при преработка на природен газ и рафиниране на нефт. Втечненият газ се отделя от непреработения природен газ чрез охлаждане. Втечнения нефтен газ се извлича от нагрят суров нефт, като се използва дестилационна кула. Този втечнен нефтен газ може да се използва  на три основни части: пропан, бутан и изобутан. Съхранява се под налягане като течност в цилиндри или резервоари.

В промишлеността се използва LPG за множество процеси, включително парни котли, пещи, фурни и високоповдигачи с втечнен нефтен газ. Той също така се използва като пропелант, хладилен агент, гориво за превозни средства и нефтохимическа суровина. Реколтата и производството на сушене, отопление на оранжерии, гореща вода за мандрите, напоителни помпи и заграждения за отопление на животни са само някои от селскостопанските приложения за втечнен нефтен газ. Транспортът също е голям потребител на LPG (Autogas), или като пропан или като смес от пропан и бутан, за задвижване на различни типове превозни средства. Съществуват също много, много повече приложения за пропан-бутан, включително производството на електроенергия и индустрията на хотелиерството.

Обадете ни се
българскиEnglish