ПОМПИ ЗА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

Натриев хидроксид (сода каустик)

Формула на натриев хидроксид

Флуидите като натриевият хидроксид (сода каустик) са с променлив вискозитет при различна температура. Материалите на помпите трябва да се изберат внимателно съгласно приложението, дебита и налягането. Ние предлагаме различни центробежни и обеми помпи за натриев хидроксид и натриев хипохлорит.

Нашите помпи за натриев хидроксид (сода каустик)

Обадете ни се
българскиEnglish