Сертификат 3-А

Сертификат 3-А

3-A SSI е независима корпорация, посветена на мисията за насърчаване безопасността на храните, като за целта проектира хигиенно оборудване в бързо променящите се хранителна и фармацевтична промишленост.

Нашите помпи със сертификат А3

3-A SSI разработва  стандарти за оборудване и приети практики за обработка на системи чрез модерен консенсусен процес, съобразен с изискванията на ANSI. 3-A осигурява ноу-хау  за проектиране на хигиенно оборудване, за повишаване професионализма и  за подобряване на общественото здраве.

3-A SSI разчита на специална група от доброволни държавни и федерални регулатори на млечни продукти и производители на оборудване  да разработят и актуализират всички 3-A санитарни стандарти и 3-A  практики. Надзорът на всички 3-A консенсусни документи на SSI се поддържа от 3-А управителния комитет. Комитетът отговаря за установяването на стандартни оперативни процедури и определянето на приоритети за разработването на нови или вече установени  документи. Комитетът се отчита директно на 3-A съвет на директорите на SSI.

Обадете ни се
българскиEnglish