Трансфер

Основното приложение на помпите за обработка или трансфер на течности, не е модулацията или предаването на енергия, а движението и самия трансфер на флуида. Има два основни типа помпи за пренос на флуид- за за позитивно изместване (за масов трансфер или дозиране) и непозитивно изместване (центробежно).

Всички приложения

Процесите при индустриалните помпи за трансфер често включват тежка или постоянна употреба, обработка на абразиви, нишковидни материали, големи твърди вещества, суспензии и корозивни вещества. Следствие на тежката работа на центробежните и/или двойномембранните помпи,  често се изисква  поддръжка поради износване на уплътняването или запушване на някои от компонентите, вследствие на трансфера на твърди или вискозни частици.

Центробежните помпи губят ефикасността си поради износване и нерядко се запушват от твърди вещества и частици, които се поставят при входа или в работното колело на помпата. Пневматичните помпи имат широко отворени канали за обработка на суспензии с висока плътност като: утайки, кал, пепел или каменни частици. Скоростите се поддържат ниски, намалявайки износването. Циркулацията на помпата естествено се променя,като по този начин освобождава твърдите частици, които могат да се задържат в затварящите се клапани. Иновативният дизайн при някои помпи спомага лесното обработване на влакнести или вискозни твърди вещества, химикали, утайки, абразивни частици и корозивни материали.

Трансферните помпи работят  като преместват  течности от едно място в друго, това се постига чрез промяна на разликата в налягането. Основните помпи за пренос могат да бъдат ръчни, но индустриалните помпи изискват захранване (електрическо, слънчево или чрез газ). Многофункционалните помпи за пренос се използват за придвижване на запалими течности като петрол, газ и някои химикали. Помпите са в състояние да издържат при  критично натоварване при някои процеси, без да причиняват опасности за околната среда. Тези специализирани помпи се обработват с устойчиви на корозия материали. Налягането в тези  помпи се следи внимателно, за да се осигури безопасност.

Нашите помпи за трансфер

Обадете ни се
българскиEnglish