Помпи и системи за химикали за химическата промишленост

Химическата промишленост притежава високи изисквания по отношение на използваните помпи и попено оборудване. Помпените съоръжения трябва същевременно да осигуряват защита на работниците в производствения процес, както й на околната работна среда.

Помпи за химическата индустрия

Производството на химикали е постояннно свързано с агресивни киселини, които са силно токсични, лесно запалими и експлозивни. Едновременно с производството на опасни химикали, трябва да се осъществява и топлинно управление на процеса, както и обработка на отпадъчни води чрез химическо дозиране или дори нанофилтруване.

Аксбул притежава широка продуктова гама от помпи подходящи за химическата индустрия използвани в изпомпването на флуиди с различен вискозитет. Имаме възможност да Ви оферираме най-правилното решение, независимо дали става дума за трансфер, дозиране или рециркулация на флуиди.

Предлгаме и помпи с магнитен съединител като най-висока мярка на сигурност. Теч на помпа или разлив на химични вещества при този вид оборудване е невъзможен.

Нашите помпи за химическата индустрия

Приложение на помпи за химическата индустрия

Флуиди в химическата индустрия

Обадете ни се
българскиEnglish