Дeстилация

Важен процес във фармацевтичната и химическата промишленост е вакуумната дестилация, която има много други приложения , включително производството на напитки и храни.Нашата широка гама от вакуумни помпи са съвместими с отделянето на пара, не корозират и са идеални за използване при дестилационни процеси. Предлагаме ATEX модели за използване със запалими пари, газове и течности.

Всички приложения

Дестилацията е  процесът, който превръща течността в пара, която след това се кондензира обратно в течна форма. Най-простия пример за дестилация е когато пара от чайник се отлага като капки дестилирана вода върху студена повърхност. Дестилацията се използва за отделяне на течности от нелетливи твърди вещества, например: отделянето на алкохолни течности от ферментирали материали, при разделянето на две или повече течности, имащи различни точки на кипене,  при разделянето на бензин, керосин и смазочно масло от суров петрол.  Други промишлени приложения, включващи преработката на химически продукти като формалдехид и фенол и обезсоляване на морска вода. Друг пример е рафинирането на суров нефт: суровият петрол съдържа по-тежки и леки въглеводороди с различни точки на кипене, изискващи два процеса на дестилация. След атмосферна дестилация се извършва втора дестилация под вакуум, за да се отделят тежките въглеводороди при по-ниски температури, като се сведе до минимум термичния крекинг и създаването на нежелани странични продукти.

Промяната на процеса при понижено налягане използва вакуумна помпа, за да се получи много висок вакуум. Този метод, наречен вакуумна дестилация, понякога се използва при работа с вещества, които нормално се вари при неудобно високи температури или които се разлагат при кипене при атмосферно налягане. Дестилацията на пара е алтернативен метод за постигане на дестилация при температури, по-ниски от нормалната точка на кипене. Прилага се когато материалът, който се дестилира, е несмесваем  и химически не реагира с вода. Примерите за такива материали включват мастни киселини и соеви масла. Обичайната процедура е да се премине пара в течността в неподвижната топлина и да се предизвика изпаряване на течността.

Обадете ни се
българскиEnglish