fbpx
Сертификат ISO 5199

Сертификат ISO 5199

Международният стандарт ISO 5199 е изготвен от Техническа комисия ISO / TC 115, Помпи, Подкомитет SC 1, Размери и технически спецификации на помпи. Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 5199: 1986), което е технически ревизирано. Този международен стандарт е един от набор, който се занимава с техническите спецификации на центробежни помпи.

Помпи със сертификат ISO 5199

ISO (Международната организация по стандартизация) е световна федерация от национални органи по стандартизация (органи, членки на ISO). Работата по подготовката на международните стандарти обикновено се осъществява чрез технически комитети на ISO.В работата участват и международни организации, правителствени и неправителствени, в сътрудничество с ISO. ISO работи в тясно сътрудничество с Международната електротехническа комисия (IEC) по всички въпроси на електротехническата стандартизация.
Международните стандарти се изготвят в съответствие с правилата, посочени в Директиви ISO / CEI, част 3. Публикуването като международен стандарт изисква одобрение от най-малко 75% от органите, участващи в гласуването.Международният стандарт ISO 5199 е изготвен от Техническа комисия ISO / TC 115, Помпи, Подкомитет SC 1, Размери и технически спецификации на помпи.
Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 5199: 1986), което е технически ревизирано.
Този международен стандарт е един от набор, който се занимава с техническите спецификации на центробежни помпи; те са определени като класове I, II и III. Клас I включва най-тежките и клас III най-неблагоприятните изисквания.
Освен това трябва да се вземат предвид и допълнителни изисквания за безопасност по отношение на областта на приложение.
Всички класове (I, II и III) могат да се използват в съответствие с различните изисквания на приложението на помпата.
Критериите за избор на необходимия клас помпа за определено приложение може да включват:
- надеждност,
- необходим експлоатационен срок,
- условия на работа,
- условията на околната среда и
- местни условия на околната среда.

Нашите помпи със сертификат ISO 5199

Обадете ни се
българскиEnglish