fbpx

Дозиране на химикали

Помпи и системи за дозиране и смесване на химикали

Дозиране на химикали

Лаборатория с оборудване

В химическата индустрия се налага дозиране на различни химикали от и към различните рактори. Ние предлагаме дозиращи помпи и системи които могат точно да отмерят определено количество в литри или килограми.

Ако дозирането е In-line е необходимо да се подбере помпа, която да дозира точно с определен дебит който да може да бъде променян при необходимост. Налягането на избраната помпа трябва да бъде с по-голямо от налягането на съда или потока в който се дозира.

Подаването на химични вещества и определянето на точното количество обикновенно се осъщетвява с дозиращи помпи. Основните причини дозиращите помпи да са търсени е възможността лесно и ефективно да бъде променяно количеството на дозираните химикали и химични вещества.

Нашите помпи за дозиране на химикали

Обадете ни се
българскиEnglish