Декларация за поверителност

Област на приложение

Тази декларация за защита на личните данни има за цел в съответствие с Европейския регламент за защита на данните (DSGVO)  да информира потребителите на този уебсайт относно вида, обхвата и целта на събирането и използването на лични данни от оператора на уебсайта Аксбул ЕООД. Съгласно Общия регламент относно защитата на данните и българското законодателство Аксбул ЕООД е Администратор на личните данни.

Операторът на уебсайта се отнася сериозно към личните Ви данни и ще третира Вашата лична информация поверително и в съответствие със закона.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Имайте предвид, че предаването на данни в Интернет може да бъде подложено на уязвимости в сигурността.

Нашите принципи

Ангажимент на ръководството и всички служители на фирмата е да прилагат  принципите, въведени от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета по отношение на защитата на личните данни, които се обработват:

Данните се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

Ограничаване на целите – коректни търговски взаимоотношения, изградени на основата на взаимен интерес и сигурност и в съответствие с приложимото гражданско и търговско законодателство, максимално удовлетворяване на изискванията и очакванията на нашите клиенти и партньори;

Свеждане на данните до минимум – име, длъжност, седалище/местоживеене, телефон, имейл, с оглед идентифициране на страните по търговските сделки, проучване на Вашите очаквания и удовлетвореност, Вашето информиране за новости в продуктовата листа на фирмата и услугите, които сме готови да Ви предоставим;

Точност – при заявена от Вас необходимост от промяна/заличаване на предоставените ни за обработка лични данни, ние своевременно ги актуализираме/заличаваме;

Ограничение на съхранението – срокът на съхранение не надхвърля този, който е необходим с оглед на целите, за които се обработват или нормативно определения такъв;

Цялостност и поверителност – изградили сме система от подходящи технически и организационни мерки за защита на предоставените ни лични данни срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване;

Документиране и отчетност – създадохме среда на вътрешна убеденост и мотивация за съблюдаване на правилата и мерките за защита на личните данни, документиране на предприетите от нас действия като елемент от цялостната система за гарантиране на сигурността на данните.

Обработка на лични данни

Аксбул ЕООД е задължено да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба за посочените цели. Като оператор на уебсайта Аксбул събира, използва и прехвърля вашите лични данни само ако това е позволено от закона или ако сте съгласни със събирането им.

Лична информация означава всяка информация, която се използва за идентифицирането Ви и която може да бъде проследена до вас - например вашето име, имейл адрес и телефонен номер.

Можем да използваме Вашата информация, за да:Ви предоставяме стоките и услугите, които сте заявили;

 • Ви предоставяме нова информация, пряко свързана с продуктите и услуги, които сте заявили;
 • Отговаряме на запитвания и предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания;
 • Ви предоставяме каталози, рекламни материали, оферти, свързани с Вашия интерес към нашата сфера на дейност информация относно събития и новини;
 • Се уверим, че клиентите ни са реални и да предотвратим измами;
 • Търсим Вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги и продукти;
 • Правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни;
 • Ви информираме за промени в политиката за поверителност или продуктите и услугите ни.

Всеки клиент има право по всяко време да изисква актуализация на личните му данни, информация относно ползването на личните му данни, да оттегля предоставеното му съгласие и да изисква изтриване или ограничаване на личните му данни, както и да възрази срещу автоматизираното обработване, вкл. профилиране.

Обработка на контактни данни

Ако се свържете с оператора на уебсайта чрез предлаганите опции за контакт, вашите данни ще бъдат съхранени така, че те да могат да бъдат използвани за обработка и отговаряне на вашата заявка и в случай на последващи въпроси. Без вашето съгласие тези данни няма да бъдат разкривани на трети страни.

Достъп до данни

Операторът на уебсайта събира данни при достъп до сайта и ги запазва като "сървърни регистрационни файлове". Протоколират се следните данни:

 • Посетен уебсайт
 • Точно часово време при достъпа до сайта
 • Количество на изпратените данни в байтове
 • Източник / референция, чрез който сте стигнали до страницата
 • Използван браузер
 • Използвана операционна система
 • Използван IP-адрес

Събраните данни са само за статистически цели и за подобряване работата на уебсайта и няма да бъдат споделяни за маркетингови цели с трети лица. Операторът на уебсайта си запазва правото да проверява ретроспективно регистрационните файлове на сървъра, ако конкретни доказателства сочат незаконна употреба.

Ако и доколкото ангажираме трети страни при изпълнение на договори (напр. доставчици на логистични услуги), те ще получат лични данни в обхват, колкото е необходимо за изпълнението на съответната услуга.

Къде  се обработват Вашите данни

Всички лични данни се обработват в България, но за целите на хостинга и поддръжката тази информация може да се намира и на сървъри и сайтове на обработващи данни лица, с които имаме договор.

Обработка на коментари и публикации

Ако оставите публикация или коментар на този уеб сайт, IP адресът ви ще бъде запазен. Това е за безопасността на оператора на уебсайта: Ако вашият текст нарушава закона, той би искал да може да проследи самоличността Ви.

Съхранение на данни

Предоставените от Вас данни са необходими при изпълнението на договора или изпълнението на преддоговорни мерки. Без тези данни не можем да сключим договор с Вас.

Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договор между нас, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.

В случай че предоставяте Ваши лични данни на Аксбул ЕООД посредством Viber, Skype, Facebook или друга социална мрежа, Ви информираме, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила  преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения.

 „Бисквитки“

Този уебсайт използва "бисквитки". Това са малки текстови файлове, съхранени на вашето устройство. Бисквитките не съдържат софтуерни програми. Вашият браузър има достъп до тези файлове. Използването на "бисквитки" повишава удобството и сигурността на този уебсайт.

Популярните браузъри предлагат опцията за предпочитание да не позволяват "бисквитките".

Забележка: Няма гаранция, че ще имате достъп до всички функции на този сайт без ограничения, ако направите съответните настройки.

Google Analytics

Този уебсайт използва услугата "Google Анализ", предоставена от Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ), за да анализира използването на уебсайта от потребителите. Услугата използва "бисквитки" - текстови файлове, съхранени на вашето устройство. Информацията, събрана от "бисквитките", обикновено се изпраща на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

На този уебсайт се осъществява анонимизирането на IP адресите. IP адресът на потребителите се съкращава в държавите-членки на ЕС и в Европейското икономическо пространство. Това съкращение премахва персоналния референтен адрес на вашия IP адрес. Съгласно условията на споразумението, между оператори на уебсайтове с Google Inc., те използват събраните данни, за да съставят оценка на дейността и активността на сайта и да предоставят услуги, свързани с Интернет.

Имате опцията да изключите съхранението на "бисквитките" на устройството си, като направите съответните настройки в браузъра си. Няма гаранция, че ще имате достъп до всички функции на този уеб сайт без ограничения, ако вашият браузър не разрешава "бисквитките".

Освен това можете да използвате приставка за браузър, за да предотвратите изпращането на информацията, събрана от "бисквитките" (включително IP адрес), до Google Inc. и използвана от Google Inc. Следната връзка ви води към съответната приставка: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ето още информация за използването на данни от Google Inc..: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 YouTube

Нашият сайт използва доставчикът YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, Сан Бруно, Калифорния 94066, USA, представляван от Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 за интегрирането на видеоклипове. Обикновено, когато посетите вградена видео страница, вашият IP адрес ще бъде изпратен на YouTube и "бисквитките" ще бъдат инсталирани на вашата машина. Въпреки това, нашите клипове в YouTube, са интегрирани в режим на разширена поверителност (в този случай YouTube все още е в контакт с услугата DoubleClick от Google, но личните данни  в съответствие с политиката за поверителност на Google не се използват). В резултат на това YouTube не съхранява никаква информация за посетителите, освен ако не гледате самия видеоклип. Ако кликнете върху видеоклипа, вашият IP адрес ще бъде изпратен в YouTube и YouTube ще разбере, че сте гледали видеоклипа. Ако сте влезли в YouTube през вашия потребителски профил, тази информация ще бъде свързана и с потребителския ви профил (можете да предотвратите това, като излезете от YouTube, преди да се кликнете на видеоклипа за да го изгледате).

Ние нямаме информация за възможното събиране и използване на данните ви от YouTube. За повече информация вижте Декларацията за използването на личните данни на YouTube на адрес www.google.com/intl/bg/policies/privacy/. В допълнение към това ние се отнасяме към общото боравене и деактивиране на "бисквитките" на нашето общо представяне в тази декларация за защита на личните данни.

Използване на социални медии-плъгин или линкове

Този уебсайт интегрира връзки към www.facebook.com, който се управлява от Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ). Видими са връзките към логото на Facebook или термина "споделяне" в цветовете Facebook (синьо и бяло).

Тези връзки не създават пряка връзка между вашия браузър и сървърите на Facebook. Поради това няма да бъдат предавани данни от нас във Facebook.

Ако използвате функциите на връзката - например чрез споделяне на страница, съответната информация се предава и на Facebook Inc.

Абонамент за информационен бюлетин

Операторът на уеб сайта Ви предлага бюлетин, в който ви информира за текущите събития и оферти. Ако искате да се абонирате за бюлетина, трябва да въведете валиден имейл адрес. Това ще се използва само за изпращане на абонаментния бюлетин и няма да бъде предадено на трети страни. Можете да прекратите абонамента си по всяко време.

Права на потребителя: информация, корекция и заличаване

Като потребител ще получите безплатна информация по Ваша молба за това, кои лични данни са съхранени за вас. Ако вашето искане не противоречи на правно задължение за запазване на данни (например задържане на данни), вие имате право да заявите коригиране на неточни данни и да блокиране или изтриване вашите лични данни.

Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

 • Достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване, и получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните Ви данни, които се обработват, и техния източник;
 • Коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на имейл адреса си, и каквато и да е друга информация,
 • Заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),
 • Уведомяване за това коригиране, заличаване или блокиране на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно.

За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:

 1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. Описание на искането;
 3. Предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
 4. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
 5. Нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Заявлението се изпраща на имейл: office@axbul.bg

Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.

Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено на посочен от Вас имейл.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на имейл: office@axbul.bg или на публикуваните на уеб страницата ни контакти.

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни - Комисия за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

E-mail: kzld@cpdp.bg

Обадете ни се
българскиEnglish