Дозиране

Технологията на дозиране се използва при производството на химикали и продукти, както и за тяхното икономично и екологично благоприятно приложение в промишлеността.

Помпи за дозиране

Основни потребители на дозираща технология са водопроводи и пречиствателни станции и плувни басейни за кондициониране на водата в басейна.
В съвременната индустрия оптималният контрол на процеса става все по-важен. Вниманието за оптимизация на процеса е насочено повече към  оборудването за измерване, но това изобщо не означава, че няма спецификации и за помпата (трябва да е надеждна и стабилна). Но стабилността не трябва да произтича от абсолютната точност на традиционната дозираща помпа, а може да произтича от линейността и възпроизводимостта на алтернативните решения.

Днес най-често използваните методи за дозиране на течности са:
Gravity Systems - постигане на ниска точност и сравнително ниски дебити, но са евтини и не изискват голяма поддръжка.
Центробежни помпи - Използвани главно при големи потоци с ограничено налягане, където абсолютната точност е по-малко важна.
Rotary PD Pumps - Вероятно най-известната алтернатива на традиционните дозиращи помпи. Има възможността да изпомпва както  големи, така и  малки дебити, при налягане до 17 бара и почти всеки вискозитет. Това ги прави удобни за контролираните системи. Недостатъците са вътрешно приплъзване и износване.
Традиционни дозиращи помпи -  подходящи са за високи и ниски дебити, налягания и вискозитети.
Нетрадиционните решения за помпи изискват система с обратна връзка или контрол. За да се постигне максимална точност, производителността на помпата трябва да се следи и коригира, когато е необходимо. Това може да се постигне по различни начини, например:

Измерване на потока и сравняването му с зададена точка.
Измерване на налягането в системата и сравняване на зададената точка.
Определяне на теглото на частичен поток чрез поставяне на съда върху товарните клетки и сравняване на това с дадена рецепта.
Наблюдение на качеството на крайния продукт и ръчно регулиране по време на процеса.
В крайна сметка потребителят се интересува от крайния продукт. Системата трябва да бъде възможно най-проста, без да се правят никакви компромиси за ефективността - допълнителните елементи увеличават разходите и може да изискват повече поддръжка.

Помпата трябва да реагира бързо при промяна в дебита или налягането. Ако времето между корекцията и стабилния изход е твърде дълго, качеството на процеса се нарушава и продуктът може да бъде развален.

Нашите помпи за дозиране

Обадете ни се
българскиEnglish