Сертификат ATEX

Сертификат ATEX

Предлагаме помпи със сертификати за експлозивна работна среда. Директивата ATEX се състои от две директиви на ЕС, даващи информация за това каква екипировка и безопасно работно пространство е нужно да се спазва в експлозивна работна среда.

Информация за Atex.

ATEX  е съкращение от френското  Atmospheres Explosive. Директивата обединява добри практики от френското и немското законодателство.

Сертификатът ATEX се състои от две директиви на ЕС, даващи информация за това каква екипировка и безопасно
работно пространство е нужно да се спазва в експлозивна работна среда.

От юли 2003 г. организациите в ЕС трябва да следват указания, за защита на своите работниците при опасност от експлозия в райони с експлозивна среда.Има две ATEX директиви (една за производителя и една за потребителя на оборудването).

Най-новият ATEX сертификат  е публикуван на 29 март 2014 г., с нова отправна точка: Сертификат 2014/34 / ЕС на Европейския парламент и Съвета,която е  за уеднаквяване  на законодателствата на държавите-членки относно оборудването и защитните системи предназначени за използване в потенциално експлозивна среда. Сертификатът е задължителен за всеки производител от 20 април 2016г. (чл. 44 от директивата).

Сертификатът ATEX 99/92 / EC - изискването е работодателите да класифицират зоните, в които могат да настъпят опасни експлозивни ситуации. Класификацията, дадена на определена зона и нейния размер и местоположение, зависи от вероятността от възникване на взривоопасна атмосфера и нейното овладяване , ако това се случи. Класифициранията са в зони :0, 1, 2 за газообразна мъгла и 20, 21, 22 за прах, трябва да бъдат защитени от  източници на запалване.  Оборудването и защитните системи, предназначени за използване в зони, трябва да отговарят на изискванията на директивата. Зоните 0 и 20 изискват оборудване, маркирано с категория 1, зони 1 и 21 изискват оборудване, маркирано с категория 2, а зони 2 и 22 изискват оборудване, маркирано с категория 3. Зони 0 и 20 са зоните с най-голям риск от наличие на експлозивна среда.

Сертифицирането гарантира, че оборудването или защитната система са годни за предназначението си и че е предоставена нужната информация, за да се гарантира, че  могат да бъдат използвани безопасно. Има четири ATEX класификации, за да се гарантира, че конкретна част от оборудването или защитната система е подходяща и може да бъде безопасно използвана в дадено приложение:

1. Индустриално или минно приложение;
2. Категория на оборудването;
3. Атмосфера;
4. Температура.

ATEX като директива на ЕС е американския еквивалент по стандарта HAZLOC. Този стандарт е определен  от служба "Безопасност и здраве при работа", която дефинира и класифицира опасни места.

Помпи със сертификат ATEX

 

 

Обадете ни се
българскиEnglish