Сертификат ISO 2858

Сертификат ISO 2858

ISO (Международната организация по стандартизация) е световна федерация от национални органи по стандартизация (органи, членки на ISO). Работата по подготовката на международните стандарти обикновено се осъществява чрез технически комитети на ISO.Международните стандарти се изготвят в съответствие с правилата, посочени в Директиви ISO / CEI, част 3.

Помпи със сертификат ISO 2858

Международният стандарт ISO 2858 (2-ро издание) е изготвен от Техническа комисия ISO / TC 115, отнасяща се за индустриални  помпи.
Този международен стандарт отменя и заменя Международния стандарт ISO 2858-1973, който е одобрен от следните държави:
Австрия, Израел, Испания, Белгия, Италия, Швеция, Египет, Арабска, Холандия, Швейцария, Франция, Нова Зеландия, Тайланд, Германия, Норвегия, Турция, Унгария, Португалия, Великобритания, Индия, Румъния СССР,Ирландия, Южна Африка.
Този международен стандарт уточнява основните размери и номиналната работна точка на центробежни помпи с максимална експлоатационна мощност на засмукване - 16 бара.

Нашите помпи със сертификат ISO 2858

Обадете ни се
българскиEnglish