fbpx
Сертификат EHEDG

Сертификат EHEDG

Помпите със сертификат EHEDG могат да бъдат измивани със CIP системи без да е необходимо да се разглобяват. Това е най-високият сертификат за хигиена който освен материали вклчва и изисквания за дизайна на оборудването. Изпробването и сертифицирането на оборудвания, разработено и проведено в различни оторизирани институти на EHEDG, установява признати стандарти за качество. EHEDG Certification се стреми от производителите, които се стремят да проектират оборудване в съответствие с най-високите хигиенни изисквания.

Информация за сертификат EHEDG

European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)  е основана през 1989 г. като консорциум с нестопанска цел на производителите на оборудване, производители на храни, доставчици на хранително-вкусовата промишленост, научни институти и университети, органите на общественото здравеопазване и неправителствените организации

Основната цел на EHEDG е насърчаването на безопасна храна чрез подобряване на хигиенното инженерство и проектиране във всички аспекти на производството на храни.

EHEDG активно подкрепя европейското законодателство, което изисква обработка, преработка подготовка и пакетиране на храни се извършва хигиенично използване хигиенни машини и в хигиенични помещения в съответствие с директивата за хигиената на храните, директивата за машини и директивата за материали за контакт с храни (виж Директива 2006/42 ЕО / ЕО за машините, EN 1672-2 и EN ISO 14159 относно хигиенните изисквания за конструкцията на машините).

Производителите на оборудване и потребителите отговарят за изпълнението на тези изисквания, а EHEDG им предоставя насоки относно основните стандарти за хигиенно проектиране в съответствие с националното и международното законодателство.

Мисията на EHEDG се определя като:

"EHEDG осигурява безопасно производство на храни, като дава насоки като орган за хигиенно инженерство и дизайн".

 

Оторизираните институти за изпитване на EHEDG предлагат няколко вида сертифициране в полза на доставчиците на оборудване и производителите на храни:

*Доставчици на оборудване:
Тяхното оборудване може да бъде одобрено от оторизирани от EHEDG организации, за да бъде в съответствие с критериите на EHEDG. В някои случаи одобрението може да бъде дадено само след изпитване в лаборатория, акредитирана от нотифициран орган, като се използват методите за изпитване по EHEDG.

*Производители на храни:
Те могат да избират оборудване, хигиенно проектирано, въпреки че потребителите трябва да потвърдят, че това оборудване е подходящо за предназначението му.

EHEDG може да разреши  сертифицирането EHEDG за оборудване, отговарящо на критериите за хигиенно проектиране на EHEDG към датата на издаване (месец + година). Сертифицирането може да включва изпитване на оборудването според типа клас на сертификация.

Екипът  за изпитване на EHEDG се състои от членове  (производителите на оборудване, преработвателите на храни и длъжностните лица по регулиране)упълномощени от EHEDG институти, които изпълняват методите за изпитване на EHEDG. Целта на екипа е да поддържа и развива методи за изпитване и схеми за оценка на оборудването, за да гарантира производството на безопасна и здравословна храна. Насоките на EHEDG относно различните методи за тестване са публикувани и периодично се преглеждат. Нови методи за изпитване също се разработват, например за открито оборудване.

 

Нашите помпи със сертификат EHEDG

Обадете ни се
българскиEnglish