Утайка

След обработването на отпадни или промишлени води се отделят отпадъци, наречени утайка (индустриална утайка). AxBul предлага отлична селекция на помпи, които могат да транспортират утайките от пречиствателните станции

Помпи за трансфер и обработка на утайка

За утайка предлагаме шнекови помпи на фирмата Nova Rotors - Италия. Шнековите помпи са стандартните помпи за трансфер на утайки от центрофуги, сепаратори или филтър преси. 

Утайката е отпадъчен биопродукт, който се получава от пречистването на отпадъчни води, намиращи се в пречиствателни станции. Обработената вода може да се изхвърли само в съответствие с всички необходими изисквания в разрешителното на съответната компания. Въпреки това обработката, третирането и манипулациите свързани на утайката са много по-сложни. Крайния продукт от утайката, често бива използван като тор за обогатяване на земеделска земя.  

Изисква се специализирано оборудване за обработката на утайките, чрез което вискозните частици и вещества се движат, без да запушват. Първичната(първоначално получената) утайка се изпомпва от предназначените за нея утаители, докато  утайката не се избистри. Станциите за утайки изискват внимателен подбор на помпите в зависимост от съдържанието на утайката и потока.

Има няколко варианта на обработката на утайки,зависещи от помпата. Най-често срещаните са: центробежни помпи с вихрови обороти, които често са предназначени за трайна употреба в трудна среда и сухи инсталирани помпи, предназначени за  изпомпване на утайките, защото позволяват честа проверка и лесна поддръжка.

Обадете ни се
българскиEnglish