Помпи за отпадна вода

Всяко едно населено място има пречиствателна станция за обработка на отпадни те води, които идват от всички домове или индустриални фабрики. Пречистването на отпадъчните води преминава през редица процеси на обработка.

Помпи за обработка на отпадни води

За пречистването на отпадъчните води се използват физични, биологични и химични процеси за отстраняване на хранителни и твърди вещества, разграждане на органичните материали и унищожаването на болестотворни организми (патогени) във водата.
Предварителното третиране на необработените отпадни води включва скрининг за отстраняване на големи предмети като: пръчки, бутилки, хартия и отстраняване на пясък, при който неорганичните твърди вещества  бързо се утаяват. Отпадъците, отстранени в този етап на обработка, обикновено се депонират  и не са част от утайката на отпадъчните води.

Помпите за пречиствателните станции са шнекови - за утайката. Дозиращи за различните химикали и центробежни. За чиста вода се използват центробежни помпи със затворено работно колело, а за отпадните води в които има различни частици - вихрови центробежни помпи с отворено работно колело.

Също така, част от процесите при първичното третиране са:  утаяване и флотация, които отстраняват приблизително половината от твърдия материал, който навлиза в този етап. Този материал бива -органичен и неорганичен, и се утаява по време на този етап на третиране и представлява основната утайка. В повечето POTW, плаващият материал (маслото, мазнината, дървесината и растителната материя) от повърхността на водата по време на първичното третиране, се отделя отделно и не става част от основната утайка.

Вторичното третиране е внимателно контролиран и ускорен биологичен процес, при който естествено срещащи се микроорганизми се използват за разграждане и/или смилане на суспендиран и разтворен органичен материал в отпадъчните води. Този материал се превръща в въглероден диоксид, който се отделя в атмосферата и в микробната клетъчна маса.

Обадете ни се
българскиEnglish