Система за подготовка на смола

Информация за проекта
  • Цялостно разработване на проект в 3D
  • Изработване на съд върху тензометрични датчици
  • Монтиране на зъбна помпа с двойно механично уплътнение с промиващ флуид - метанол
  • Монтиране на миксер
  • Разработване на софтуер с автоматично задаване на рецепти за смесване -
  • Монтаж и инсталация на място
Описание на приложението

Целта беше да се усъществи тегловно дозиране на няколко съставки, както и на насипен материал. Тъй като се използва метанол и други взривоопасни материали, цялата конструкция бе извършена само от елементи с Atex сертификат. Съда е с вместимост от 300 литра и е разположен на тензометрични датчици. Конторлерър конторлира подаването на материалите, които падат гравитачно. Насипният материал се подава ръчно през капака. Инсталирана е зъбна помпа, която подава готовият продукт на следващата машина. Софтуерът беше интегриран със софтуера на друга съществуваща машина така че да се постигне високо ниво на автоматизация.

Системата в завършен вид

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? РЕЗЕРВИРАЙТЕ ЧАС ЗА:

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Аксбул ЕООД

гр. Пловдив, ул. Васил Левски 180А

Телефон / Факс: 00359 32 28 02 02

Мобилен: 00359 885 599 916

Мобилен: 00359 892 28 02 02

E-mail: office@axbul.bg

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

икона за фейсбук
икона за youtube
икона на twitter
икона instagram

    Обадете ни се
    българскиEnglish