fbpx
Разлики при различните конструкции на мембранни и бутални дозиращи помпи

Разлики при различните конструкции на мембранни и бутални дозиращи помпи

Дата: 20.03.2021

В тази статия ще отговорим на Вашите въпроси свързани с различните видовите конструкции мембранни и бутални дозиращи помпи, както и техните основни предимства и недостатъци.

1. Мембранни дозиращи помпи с магнитно задвижване.

Дозиращи помпи SEKO

Дебити – от 1л/час до 120л/час

Налягане: до 8 bar

Възвратно-постъпателното движение на мембраната в магнитните доизращи помпи  се осигурява от електромагнит, който я движи напред и назад, като по този начин осигурява нагнетателен и смукателен такт.

Регулирането на дебита се регулира чрез броя направени ходове  за минута от помпата.

+ Предимства:

Този тип са най-евтините дозиращи помпи, като се предлагат с ръчно регулиране или електронни блокове, които приемат различни външни сигнали – 4-20 mA , 0-10V, MODBUS, импулсни сигнали и др. Много от моделите с електронен блок предлагат директното свързване на PH сензор, като могат да се зададат нива на PH които помпата да поддържа. Също така се предлагат контролери с готови решения за най-честите приложения – PH / Redox контрол.

- Недостатъци:

Основният недостатък на тези помпи е че променят дебита си в зависимост от насрещното налягане. Друг голям недостатък на помпата е че ако остане на сухо – пулсациите и са изключително силни и продължителната и работа на сухо, може да повреди самата помпа и да я разруши механично. Тези помпи се предлагат до 120л/час максимален дебит и то при минимално налягане.

Приложения:  Автомивки, пречиствателни станции,

2. Мембранни дозиращи помпи с пружинно връщане на мембраната

Дебит: до 1000л/час

Налягане: до 50 bar

Тези помпи имат двигател, който посредством ексцентричен вал избутва мембраната напред, а пружина я връща назад. Има монтирани смукателен и нагнетателен клапан чрез,

Регулирането на дебита може да бъде осъществено чрез регулиране на хода на мембраната или чрез регулиране на оборотите на двигателя.

Намират приложение в пречиствателни станции, дозиране в потоци, дозиране на NaOH. Използват се на места където се изисква помпата да работи в дълги режими на работа – 8 – 10 часа.

+ Предимства:

Могат да работят еднакво добре, както с флуиди с нисък така и с флуиди с висок вискозитет. Това им свойство ги прави добър избор ако се използват за флуиди с променящ се вискозитет.

- Недостатъци:

Регулирането на дебита с външен сигнал трябва да става с външен актуатор,  който да регулира хода на буталото или с честотно управление с промяна на оборотите – което обаче е за сметка на максималното налягане при нисък дебит. След време се наблюдава умора на пружината, която води до непълното правене на хода и по този начин се променя и дебита на помпата

4. Мембрани дозиращи помпи с хидравлично задвижване

Дебит: до 8000л/час

Налягане: до 350 bar

Мембраните помпи с хидравлично задвижване са процесни помпи, които могат да работят 24/7 при много натоварени режими на работа. Могат да прехвърлят запалими или експлозивни флуиди и за сертифицирани съгласно ATEX.

Конструкцията на този тип помпи се състои от хидравлична част – бутало в цилиндър изцяло в масло. Хидравличният цилиндър чрез маслото прилага усилие на 2 мембрани който са просто една зад друга. По този начин усилието е равномерно върху цялата  повърхност на мембраната, а не в мястото където се закрепва за вала. Този тип помпи включват ППК (Предпазно преливен клапан) в самите себе си – като е изграден в хидравличната конструкция на помпата.

Може да се монтира манометър който да отчита налягането между двете мембрани, като при здрава помпа, той ще показва 0. При разкъсване на една от двете мембрани ще започне да показва налгането или на маслото или на изпомпваният продукт. Това е сигнал за скъсана мембрана, но помпата ще продължи да работи.

Помпите са изключително надеждни и се използват за най-тежките приложения – дозиране на метанол, алкохоли и други запалими и токсични материали под високо налягане.

Намират приложение и се използват в Петролни рафинерии, химически производства при различни отговорни производства.

+ Предимства:

Изключително надеждна помпа, която може да работи 24/7 в много тежки режими на работа при високо налягане.

- Недостатъци:

Определено този тип помпи са във високият ценови клас и рядко може да се видят на мястото на някоя от по-горе изброените.

5. Бутални дозиращи помпи с коляно-мотовилков механизъм

Този тип помпи като конструкция приличат на буталните помпи с пружинно връщане с тази разлика че тук пружината липсва и буталото е твърдо зацепено за въртящият елемент. Могат се срещнат и с термина Positive-Return – което би се превело като „положително връщане“. Буталото е твърдо свързано с колянов вал – като при автомобилните двигатели и нагнетателният и смукателният ход се гарантират от въртенето на коляновият вал.

Регулирането на дебита на помпата се осъществява чрез хода на буталото с ръкохватка, с много точно позициониране.

Използват се за точно дозиране на продукти дори с много високи вискозитети. Срещат се конфигурации с един двигател и няколко помпи на общ вал за пропорционално дозиране на различни съставки.

Намират приложение в козметичната, химическата и петролната индустрия.

+ Предимства:

Много надеждни помпи с много голяма точност който могат да работят в непрекъснат режим на работа дори и при много големи натоварвания.

- Недостатъци:

Значително по-високата им цена.

Обадете ни се
българскиEnglish