Най-честите проблеми на центробежните помпи: Помпа, излизаща от кривата си

Най-честите проблеми на центробежните помпи: Помпа, излизаща от кривата си

Дата: 02.08.2022

В тази и следващите статии ще изследваме най-честите причини за повреди на центробежните помпи. Ще разгледаме мерките, които могат да бъдат взети против тези проблеми. Ще Ви споделим нашия опит и знания с цел да намалим броя на отказите и повредите

Помпа, която работи извън своята крива

В помпената индустрия често се казва, че помпата „излиза от своята крива“. Предполага се, че потребителите знаят какво се има предвид. Въпреки това обаче на практика не винаги изглежда така. Производителността на помпата е показана от производителя на работната крива на помпата. Тази графика често показва връзката между дебит и напор, дебит и ефективност, дебит /  мощност и дебит / NPSHr.  В някои случаи част от кривата на помпата е показана с пунктирани линии, с които производителят на помпата иска да посочи, че помпата не трябва да бъде подбирана да работи в тази част от своята крива.

Линията, която наричаме крива на помпата, показва как помпата постига определен дебит при определен напор. Можете да видите от линията, че всеки път, когато дебитът се увеличи, напорът ще падне. Това е така, защото помпата може да даде само определено количество скорост и енергия на течността. Колкото повече течност трябва да се изпомпва, толкова повече енергията ще бъде разпределяна в течността.

Как възниква този феномен?

В допълнение към тази „ работна крива на помпата“, наличието на загуби в тръбите във всмукателната и изпускателната също ще създаде графика на взаимоотношения по отношение на дебита и загубите в тръбите. Наричаме това характеристика на линията.

Пунктираната крива от тази характеристика може да бъде показана на работната кривата на помпата като в някакъв момент ще я пресече. Така и трябва да бъде и в този случай помпата работи "по своята крива". Ако кривата на помпата и характеристиката на тръбата не се допират, говорим за помпа, която е „извън кривата си“.

Какви са последствията?

Когато помпата "излиза от своята крива", помпата ще се опита да осигури достатъчен дебит, докато кривата на помпата и характеристичната крива на тръбата се пресекат отново. Помпата не е проектирана да доставя този прекалено голям обем, който е извън обсега и. В резултат на което тя ще се повреди много бързо. Последиците от този убиец са огромни. Това е буквално цял списък с повреди:

  • - счупващи се валове
  • - работни колела от неръждаема стомана, на които заваръчните шевове се разхлабват
  • - работни колела от чугун, които образуват кратери в края на лопатките
  • - колела от неръждаема стомана, които се откъсват от сърцевината
  • - прекомерни вибрации и шум

Понякога сме срещали случаи, при които 100 минути са били достатъчни, за да се счупи ос

Как да се преборим с този проблем?

Винаги се уверявайте, че помпата и тръбната система са правилно подравнени. Ако характеристиката на тръбата пресича кривата на помпата близо до най-високата точка на ефективност, изчислението е било успешно. В случай, че това се отклони леко, прочетете това много буквално и характеристиката на тръбата не докосва кривата на помпата, трябва да осъзнаете следното:

Това може да бъде контролирано чрез:

  • - Контролен клапан, който при натискане увеличава и следователно отрязва кривата на помпата. Недостатъкът на този подход е, че на практика, поради незнание, хората понякога искат да отворят този вентил, което кара помпата отново да работи извън кривата си, с всички свързани с това последици.

Местно съпротивление

  • - Местно съпротивление, което се поставя между два фланеца с цел увеличаване на съпротивлението и загубите на тръбата. Това е по-добрия вариант в сравнение с управляващ клапан, тъй като не може да бъде включен от случаен потребител

И в двата случая трябва да се каже: ускорете с крак на спирачката

  • - Честотен преобразувател: всъщност най-добрият вариант, той връща скоростта и следователно е най-икономичният от трите.

В заключение можем да кажем, че всички горепосочени решения са основно поправки, тъй като помпа, работеща „извън своята крива“, всъщност е погрешно избрана. Ако изборът на помпа е наистина погрешен, тогава е по-добре да използвате друга помпа, като е за предпочитане линиите да се пресичат възможно най-близо до най-високата точка на ефективност

Обадете ни се
българскиEnglish