fbpx
Технологична модернизация

Технологична модернизация

Дата: 03.05.2023

На 10.04.23г. между "Аксбул" ЕООД и Министерството на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството ѝ на Структура за наблюдение и докладване, се сключи договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“.

Обща стойност на договора: 123 000 лева, от които 61 500 лв. безвъзмездно финансиране.

Основна цел:

  • Разширяване капацитета на съществуващия стопански обект "Аксбул" ЕООД, посредством въвеждане в експлотация на ново производствено оборудване, софтуер за инженерно проектиране и модул на система за управление на отношенията с клиентите.
Обадете ни се
българскиEnglish