Αντλίες και συστήματα για τη φαρμακευτική βιομηχανία

Οι γενικές απαιτήσεις για τις αντλίες για τη φαρμακευτική βιομηχανία πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα 3A, FDA, EHEDG, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι αντλίες είναι υγειονομικές και είναι πιθανό να μπορούν να καθαριστούν με CIP και SIP

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Помпите използвани във фармацевтичната индустрия трябва да притежават най високи сертификати за хигиеничност. Конструктивните материли от които се изработват помпите за фармацевтичната промишленост трбява да бъдат съобразени както с продукта който се прехвърля, така и с неговата температура, вискозитет относително тегло и др. FDA  и EHEDG са задължителни изисквания за този тип оборудване.

Ние предлагаме различни помпи за фармация - Хигиенични двойномембранни помпи за прехвърляне на флуиди,  Варелни помпи за изпомпване на течности от варели както и перисталтични помпи използвани в процеси като гранулиране и обвиване

Εφαρμογές

Υγρά στο φαρμακείο

Οι φαρμακευτικές μας αντλίες

Обадете ни се
българскиEnglish