ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΞΕΩΝ

Οξέα

Киселини

Προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα αντλιών μεταφοράς οξέος. Για την εκκένωση οξέων χρησιμοποιούνται φυγόκεντρες ή διπλές αντλίες διαφράγματος.

Μπορούμε να προσφέρουμε αντλίες για όλα σχεδόν τα οξέα όπως: Φωσφορικό οξύ, θειικό οξύ, δωδεκυλοβενζολοσουλφονικό οξύ (LABS). Η δοσομέτρηση των οξέων πραγματοποιείται με δοσομετρικές ή προσταλτικές αντλίες.

Обадете ни се
българскиEnglish