Δισκιοποίηση

Προσφέρουμε αντλίες για τη διαδικασία δισκιοποίησης

Δισκιοποίηση

Таблетки

Η παραγωγή από του στόματος στερεών δοσολογικών μορφών ως δισκία είναι μια σύνθετη διαδικασία πολλαπλών σταδίων κατά την οποία οι πρώτες ύλες αλλάζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά τους αρκετές φορές πριν ληφθεί η τελική δοσολογική μορφή.

Παραδοσιακά, τα δισκία έχουν κατασκευαστεί με κοκκοποίηση με μια διαδικασία που προσδίδει δύο βασικές απαιτήσεις συνταγοποίησης: συμπαγή και ρευστότητα.

Χρησιμοποιούνται τόσο για υγρή κοκκοποίηση όσο και για ξηρή κοκκοποίηση. Είτε τα δισκία λαμβάνονται με άμεση συμπίεση είτε με κοκκοποίηση, το πρώτο βήμα, η λείανση και η ανάμιξη είναι τα ίδια. Οι επόμενες διαδικασίες εκείνων που εμπλέκονται στην παραγωγή δισκίων είναι το μέγεθος, η ανάμιξη, η κοκκοποίηση, η ξήρανση, η συμπύκνωση και η επικάλυψη (coating).

Обадете ни се
българскиEnglish