ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΤΙΖΕΛ

Помпи за дизел

Το καύσιμο ντίζελ είναι ένα ρευστό το οποίο πρέπει να μεταφέρεται γρήγορα και με ασφάλεια. Οι αντλίες ντίζελ πρέπει να είναι αντιεκρηκτικές με πιστοποιητικά ATEX για αντλίες και ηλεκτροκινητήρες. Για τις δεξαμενές των φορτηγών που μεταφέρουν καύσιμο ντίζελ, χρησιμοποιούνται ελασματοειδείς αντλίες - για υψηλή ροή και χαμηλές πιέσεις. Προσφέρουμε φυγοκεντρικές αντλίες για καύσιμο ντίζελ σύμφωνα με τα πρότυπα για χημικές αντλίες. Για τις δεξαμενές προσφέρουμε ελασματοειδείς αντλίες για εκφόρτωση καυσίμου ντίζελ.

Обадете ни се
българскиEnglish