ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛ

ΑΛΚΟΟΛ

алкохол

Τα αλκοόλ όπως η Αιθανόλη και η Μεθανόλη έχουν χαμηλό ιξώδες, χαμηλή θερμοκρασία κορεσμού και χαμηλό σχετικό βάρος. Οι αντλίες που επιλέγονται για τη μεταφορά αυτών των υγρών πρέπει να έχουν υψηλό περιθώριο σπηλαίωσης και χαμηλό NPSH.

Επειδή αυτοί οι τύποι υγρών δεν έχουν λιπαντικές ιδιότητες για τα κινούμενα μέρη των αντλιών, ενδέχεται να προκληθεί υπερβολική φθορά σε ορισμένα μοντέλα.

Προσφέρουμε μεγάλο χαρτοφυλάκιο αντλιών αλκοόλης.

Обадете ни се
българскиEnglish