Εκφόρτωση χημικών ουσιών

Αντλίες για γρήγορη εκφόρτωση φορτηγών και δεξαμενών

Εκφόρτωση χημικών ουσιών

Лаборатони тестове

Η παράδοση και η εκφόρτωση των χημικών ουσιών πραγματοποιείται από αντλίες υψηλής ροής με χαμηλή και σπανιότερα υψηλή πίεση.Η εκφόρτωση των δεξαμενών πρέπει να πραγματοποιηθεί στον συντομότερο δυνατό χρόνο με ρυθμό ροής άνω των 30-40 m3 / ώρα.

Ισχύουν φυγοκεντρικές αντλίες, αντλίες πτερυγίων ή διπλού διαφράγματος με αποσβεστήρες παλμών.

Обадете ни се
българскиEnglish