Πιστοποιητικό ISO 5199

Πιστοποιητικό ISO 5199

Το διεθνές πρότυπο ISO 5199 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Επιτροπή ISO / TC 115, Αντλίες, Υποεπιτροπή SC 1, Διαστάσεις και τεχνικές προδιαγραφές αντλιών. Αυτή η δεύτερη έκδοση καταργεί και αντικαθιστά την πρώτη έκδοση (ISO 5199: 1986), η οποία έχει αναθεωρηθεί τεχνικά. Αυτό το Διεθνές Πρότυπο είναι ένα από ένα σύνολο που ασχολείται με τις τεχνικές προδιαγραφές των φυγοκεντρικών αντλιών.

Αντλίες με πιστοποιητικό ISO 5199

Ο ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης) είναι μια παγκόσμια ομοσπονδία εθνικών φορέων τυποποίησης (οργανισμοί που είναι μέλη του ISO). Οι εργασίες για την προετοιμασία των διεθνών προτύπων γίνονται συνήθως μέσω τεχνικών επιτροπών ISO, ενώ στις εργασίες συμμετέχουν και διεθνείς οργανισμοί, κυβερνητικοί και μη, σε συνεργασία με τον ISO. Το ISO συνεργάζεται στενά με τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) για όλα τα θέματα ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης.

Τα διεθνή πρότυπα καταρτίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στις Οδηγίες ISO/CEI, Μέρος 3. Η δημοσίευση ως διεθνές πρότυπο απαιτεί την έγκριση τουλάχιστον του 75% των φορέων που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Το διεθνές πρότυπο ISO 5199 έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Επιτροπή ISO / TC 115, Αντλίες, Υποεπιτροπή SC 1, Διαστάσεις και τεχνικές προδιαγραφές αντλιών.

Αυτή η δεύτερη έκδοση καταργεί και αντικαθιστά την πρώτη έκδοση (ISO 5199: 1986), η οποία έχει αναθεωρηθεί τεχνικά.

./ Αυτό το Διεθνές Πρότυπο είναι ένα από ένα σύνολο που ασχολείται με τις τεχνικές προδιαγραφές των φυγοκεντρικών αντλιών: oρίζονται ως κατηγορίες I, II και III. Η κατηγορία I περιλαμβάνει τις πιο σοβαρές απαιτήσεις και η κατηγορία III τις πιο δυσμενείς απαιτήσεις.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας σχετικά με το πεδίο εφαρμογής.

Όλες οι κατηγορίες (I, II και III) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διαφορετικές απαιτήσεις της εφαρμογής της αντλίας.

Τα κριτήρια για την επιλογή της απαιτούμενης κατηγορίας αντλίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να περιλαμβάνουν:

-αξιοπιστία

-απαιτούμενη διάρκεια ζωής,

-συνθήκες εργασίας,

-περιβαλλοντικές συνθήκες και

-τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αντλίες με πιστοποιητικό ISO 5199

Обадете ни се
българскиEnglish