Πιστοποιητικό EHEDG

Πιστοποιητικό EHEDG

Οι αντλίες με πιστοποίηση EHEDG μπορούν να πλυθούν με συστήματα CIP χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση. Πρόκειται για το υψηλότερο πιστοποιητικό υγιεινής που εκτός από υλικά περιλαμβάνει και απαιτήσεις για το σχεδιασμό του εξοπλισμού. Η δοκιμή και η πιστοποίηση του εξοπλισμού, που αναπτύχθηκε και διεξάγεται σε διάφορα εξουσιοδοτημένα ινστιτούτα της EHEDG, θεσπίζει αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας. Η πιστοποίηση EHEDG αναζητείται από κατασκευαστές που προσπαθούν να σχεδιάσουν εξοπλισμό σύμφωνα με τις υψηλότερες απαιτήσεις υγιεινής.

Πληροφορίες πιστοποιητικού EHEDG

Η European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) ιδρύθηκε το 1989 ως μια μη κερδοσκοπική κοινοπραξία κατασκευαστών εξοπλισμού, κατασκευαστών τροφίμων, προμηθευτών βιομηχανίας τροφίμων, ερευνητικών ινστιτούτων και πανεπιστημίων, αρχών δημόσιας υγείας και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Ο κύριος στόχος του EHEDG είναι η προώθηση ασφαλών τροφίμων βελτιώνοντας την υγιεινή μηχανική και το σχεδιασμό σε όλες τις πτυχές της παραγωγής τροφίμων.

Η EHEDG υποστηρίζει ενεργά την ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαιτεί επεξεργασία, επεξεργάζεται την προετοιμασία και τη συσκευασία τροφίμων, την υγιεινή χρήση μηχανών υγιεινής και σε χώρους υγιεινής σύμφωνα με την Οδηγία για την Υγιεινή Τροφίμων, την Οδηγία για τα Μηχανήματα και την Οδηγία για τα Υλικά Τροφίμων (βλ. Οδηγία 2006/42/ ЕО για μηχανήματα, EN 1672-2 και EN ISO 14159 για τις απαιτήσεις υγιεινής για την κατασκευή μηχανημάτων).

Οι κατασκευαστές και οι χρήστες εξοπλισμού είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων και η EHEDG τους παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα βασικά πρότυπα σχεδιασμού υγιεινής σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Η αποστολή του EHEDG ορίζεται ως:

Η EHEDG διασφαλίζει την ασφαλή παραγωγή τροφίμων παρέχοντας καθοδήγηση ως φορέας υγιεινής μηχανικής και σχεδιασμού».

Τα Εξουσιοδοτημένα Ινστιτούτα Δοκιμών EHEDG προσφέρουν διάφορους τύπους πιστοποίησης για προμηθευτές εξοπλισμού και κατασκευαστές τροφίμων:

Προμηθευτές εξοπλισμού:
Ο εξοπλισμός τους μπορεί να εγκριθεί από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς του EHEDG για συμμόρφωση με τα κριτήρια EHEDG. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έγκριση μπορεί να χορηγηθεί μόνο μετά από δοκιμή σε εργαστήριο διαπιστευμένο από κοινοποιημένο οργανισμό που χρησιμοποιεί τις μεθόδους δοκιμής EHEDG.

*Παραγωγοί τροφίμων:

Μπορούν να επιλέξουν εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί υγιεινά, αν και οι καταναλωτές πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι αυτός ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για το σκοπό του.

Το EHEDG μπορεί να εγκρίνει την πιστοποίηση EHEDG για εξοπλισμό που πληρεί τα κριτήρια υγιεινής σχεδιασμού του EHEDG κατά την ημερομηνία έκδοσης (μήνας + έτος). Η πιστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει δοκιμή εξοπλισμού σύμφωνα με τον τύπο της κατηγορίας πιστοποίησης.

Η ομάδα δοκιμών EHEDG αποτελείται από μέλη (κατασκευαστές εξοπλισμού, μεταποιητές τροφίμων και ρυθμιστικούς υπαλλήλους) εξουσιοδοτημένα από ινστιτούτα EHEDG που εκτελούν τις μεθόδους δοκιμών EHEDG. Στόχος της ομάδας είναι να διατηρήσει και να αναπτύξει μεθόδους δοκιμών και συστήματα αξιολόγησης εξοπλισμού για να εξασφαλίσει την παραγωγή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων. Οι κατευθυντήριες γραμμές EHEDG σχετικά με τις διάφορες μεθόδους δοκιμής δημοσιεύονται και επανεξετάζονται περιοδικά. Αναπτύσσονται επίσης νέες μέθοδοι δοκιμής, για παράδειγμα για εξοπλισμό εξωτερικού χώρου.

Οι πιστοποιημένες αντλίες μας EHEDG

Обадете ни се
българскиEnglish