ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Προσφέρουμε φυγόκεντρες αντλίες για τη βιομηχανία, καθώς το χαρτοφυλάκιό μας αποτελείται από αυτόματες αντλίες, τυπικές αντλίες, μονοβάθμιες και πολλαπλές αντλίες.

Προσφέρουμε διαφορετικές διαμορφώσεις με διπολικούς και τετραπολικούς κινητήρες.

Οι φυγοκεντρικές αντλίες που προσφέρουμε είναι από αξιόπιστους προμηθευτές – κορυφαίους στη δραστηριότητά τους. Ο χυτοσίδηρος, ο ανοξείδωτος χάλυβας και τα πολυμερή είναι μερικά μόνο από τα υλικά από τα οποία προσφέρουμε φυγοκεντρικές αντλίες.

Οι φυγόκεντρες αντλίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών χαμηλού ιξώδους. Η πίεση και ο ρυθμός ροής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον σχεδιασμό της αντλίας και τη γεωμετρία της πτερωτής.


Обадете ни се
българскиEnglish