ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ

ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΑ ΥΓΡΑ

криогенен флуид

Τα κρυογονικά υγρά είναι υγρά που έχουν θερμοκρασία κάτω από -10 βαθμούς C. Όλα αυτά είναι ψυκτικά που λειτουργούν με φορείς θερμότητας όπως η αμμωνία. Σύμφωνα με το τρέχον πρότυπο EN1251-1, τα δοχεία και οι βαλβίδες πρέπει να είναι μονωμένα υπό κενό. Προσφέρουμε αντλίες κρυογονικών υγρών και αντλίες χαμηλής θερμοκρασίας

Οι αντλίες κρυογονικών υγρών πρέπει να είναι καλά μονωμένες και με ασφαλή σφράγιση. Τα υλικά κατασκευής τους και τα χρησιμοποιημένα λάδια και γράσα πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες μερικές φορές έως και -50 βαθμούς C

Обадете ни се
българскиEnglish