Τροφοδοσία αντιδραστήρα

Επεξεργασία και μεταφορά αντλιών για τη δοσολογία χημικών όπως οξέα και βάσεις

Τροφοδοσία αντιδραστήρα

Манометър на помпа

Απαιτείται ακριβής δοσολογία των διαφόρων χημικών συστατικών στον αντιδραστήρα ανάμιξης για την παραγωγή των διαφόρων χημικών προϊόντων. Για χημικά με ετερογενή ιξώδη όπως: απιονισμένο νερό, τεξαπόνη, βεταΐνη, amisoft, μιρανόλ, διάφοροι σταθεροποιητές και χρωστικοί παράγοντες που χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους αντλιών.

Обадете ни се
българскиEnglish