Πιστοποιητικό CE

Πιστοποιητικό CE

Το CE είναι ένα πιστοποιητικό που αποτελεί πρότυπο προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος για προϊόντα που πωλούνται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και εκείνων που προορίζονται ή κατασκευάζονται προς πώληση στον ΕΟΧ.

Πληροφορίες πιστοποιητικού CE

Το λογότυπο CE είναι ένα σήμα πιστοποίησης που υποδεικνύει τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος για προϊόντα που πωλούνται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η CE εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα που πωλούνται εκτός του ΕΟΧ και τα οποία κατασκευάζονται ή προορίζονται για πώληση στον ΕΟΧ. Αυτό κάνει το λογότυπο αναγνωρίσιμο παγκοσμίως, ακόμη και για άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα.

Η CE δηλώνει στον κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυόντων πιστοποιητικών ЕО

Όταν ένας κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE σε προϊόν, αυτό σημαίνει ότι πληρεί όλες τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όλων των πιστοποιητικών που επισυνάπτονται στο προϊόν του. Η CE διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται όλες οι δοκιμές, αξιολογήσεις και οι ίδιες του προϊόντος και ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις όλων των πιστοποιητικών που ισχύουν για το προϊόν.

Με το πιστοποιητικό 93/68 /  του Συμβουλίου ΕΟΚ της 22ας Ιουλίου 1993 που τροποποιεί τα πιστοποιητικά:

ΕΟΚ (συνηθισμένα δοχεία πίεσης), 88/378/ ΕΟΚ (ασφάλεια παιχνιδιών), 89/336 / ΕΟΚ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα), 89/392 / ΕΟΚ (μηχανές), 89/686 / 90/396 / ΕΟΚ (συσκευές καύσης αερίου καυσίμου), 91/263 /ΕΟΚ (θερμικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός), 92/42 / ΕΟΚ (νέοι λέβητες ζεστού νερού που λειτουργούν με υγρά ή αέρια καύσιμα), / 42 / ΕΟΚ (ιατροτεχνολογικά προϊόντα) και 73/23 / ΕΟΚ (ηλεκτρικός εξοπλισμός που προορίζεται για χρήση εντός ορισμένων ορίων τάσης)

 

Το μέγεθος του λογότυπου CE στα προϊόντα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm. Εάν η εμφάνιση και η κατασκευή ενός προϊόντος δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση του λογότυπου στο ίδιο το προϊόν, τότε πρέπει να τοποθετηθεί στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα.

Εάν ένα πιστοποιητικό απαιτεί τη συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ο αριθμός αναγνώρισής του πρέπει να τοποθετείται πίσω από το λογότυπο ЕО. Αυτό γίνεται υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού.

οι αντλίες μας με πιστοποίηση CE

Обадете ни се
българскиEnglish