ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Помпи за течен сапун

Τα υγρά σαπούνια και τα απορρυπαντικά είναι υγρά που αφρίζουν εύκολα και έχουν μεταβλητό ιξώδες σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Οι αντλίες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι απαλές με το υγρό, καθώς ορισμένα από αυτά τα υγρά είναι ευαίσθητα στη διάτμηση. Χρησιμοποιούνται αντλίες χαμηλής και υψηλής ταχύτητας. Συνιστάται η πλήρωση από το κάτω μέρος του δοχείου για να αποφευχθεί ο αφρισμός του προϊόντος. Έχουμε εμπειρία με αντλίες υγρών σαπουνιών και απορρυπαντικών και προσφέρουμε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο διαφορετικών λύσεων ανάλογα με τη ροή και την πίεση.

Обадете ни се
българскиEnglish