ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ

сервиз за помпи

Διαθέτουμε κέντρο επισκευής εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για επισκευή και εγκατάσταση αντλιών.

Μπορείτε να στείλετε την κατεστραμμένη αντλία σας στο κέντρο επισκευής μας, όπου οι τεχνικοί μας θα αποσυναρμολογήσουν την αντλία και θα κάνουν πλήρη διάγνωση των κατεστραμμένων εξαρτημάτων. Θα λάβετε μια αναφορά με φωτογραφίες της κατάστασης των ανταλλακτικών και προσφορά για την επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά.

Εάν η εγκατάσταση είναι πολύ μεγάλη, μπορούμε να σας επισκεφτούμε και να κάνουμε επισκευές επιτόπου.


Обадете ни се
българскиEnglish