αντλίες λειαντικών υγρών

Περισταλτικές και λοβώδεις αντλίες ανθεκτικές σε λειαντικά υγρά.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

помпи за абразивни флуиди

Για τη μεταφορά λειαντικών υγρών πρέπει να επιλέγονται αντλίες που είναι «αργές». Ο στόχος είναι να μειωθεί η ταχύτητα του ρευστού στην αντλία, γεγονός που μειώνει επίσης τη φθορά του υλικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επιλέγονται μεγαλύτερες αντλίες σε χαμηλότερες ταχύτητες.

Μια άλλη βασική παράμετρος είναι το υλικό της αντλίας. Τα υλικά πρέπει να είναι ανθεκτικά. Οι περισταλτικές αντλίες και οι αντλίες διπλού διαφράγματος δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα και την καλύτερη αντοχή στη φθορά.

Προσφέρουμε επίσης διάφορους τύπους αντλιών ανθεκτικών σε λειαντικά υγρά ειδικά σχεδιασμένες για τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Обадете ни се
българскиEnglish