ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Οι πνευματικές αντλίες (ή διαφράγματος) έχουν αποδειχθεί ότι είναι η πιο ευέλικτη και ευρέως εφαρμόσιμη λύση για εργασία με υγρά υλικά υπό χαμηλή πίεση και χαμηλή ροή. Χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση, απλή κατασκευή και ικανότητα να δουλεύουν στεγνά.

  • Ο πιο κοινός τύπος τέτοιων αντλιών χρησιμοποιεί σχεδιασμό δύο διαφραγμάτων και λειτουργεί με την ακόλουθη αρχή:
  • Τα δύο διαφράγματα της αντλίας συνδέονται με έναν άξονα. Αυτό τους επιτρέπει να κινούνται εμπρός και πίσω σε σχέση με την παροχή αέρα σε θάλαμο που βρίσκεται πίσω από τις ίδιες τις μεμβράνες. Η κίνησή τους προς μία κατεύθυνση πραγματοποιείται με την παροχή αέρα με τη βοήθεια ενός διανομέα αέρα στην αντίστοιχη μεμβράνη. Μόλις επιτευχθεί η μέγιστη απόκλιση, ο διανομέας ενεργοποιείται αυτόματα και παρέχεται αέρας στο δεύτερο διάφραγμα.


Обадете ни се
българскиEnglish