Επικάλυψη- Tablet coating

Προσφέρουμε αντλίες για επικάλυψη δισκίων στη φαρμακοβιομηχανία

Επικάλυψη- Tablet coating

Филмирани таблетки

Η επικάλυψη είναι μια σημαντική πράξη στην φαρμακευτική που χρησιμοποιείται ή για να αλλάξει χρώμα, για να προστατεύσει, να καλύψει τη γεύση ή για να δημιουργήσει τροποποιημένη μορφή απελευθέρωσης στη φαρμακευτική παραγωγή. Η επικάλυψη χρησιμοποιείται για το κάλυμμα σωματιδίων, κόνεων, κόκκων, κρυστάλλων, σφαιριδίων και δισκίων.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως στη φαρμακοβιομηχανία για την εφαρμογή μη λειτουργικών ή λειτουργικών επιστρώσεων (αισθητικές, προστατευτικές ή πολυμερείς μεμβράνες ελέγχου ταχύτητας) και για την εναπόθεση ενεργών φαρμακευτικών συστατικών (API) σε μορφές δοσολογίας). Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν κάλυψη γεύσης, αλλαγή χρώματος, φυσική προστασία ή / και δημιουργία φορμών τροποποιημένης απελευθέρωσης.

αντλίες φιλμ

Обадете ни се
българскиEnglish