Αντλίες και χημικά συστήματα για τη χημική βιομηχανία

Η χημική βιομηχανία έχει υψηλές απαιτήσεις για χρησιμοποιημένες αντλίες και εξοπλισμό υπό πίεση. Ταυτόχρονα, ο εξοπλισμός άντλησης πρέπει να παρέχει προστασία στους εργαζόμενους στην παραγωγική διαδικασία καθώς και στο εργασιακό περιβάλλον.

Αντλίες και χημικά συστήματα για τη χημική βιομηχανία

Η παραγωγή χημικών συνδέεται συνεχώς με επιθετικά οξέα, τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά, πολύ εύφλεκτα και εκρηκτικά. Ταυτόχρονα με την παραγωγή επικίνδυνων χημικών, πρέπει να πραγματοποιείται θερμικός έλεγχος της διαδικασίας, καθώς και επεξεργασία των λυμάτων με χημική δοσολογία ή και νανοδιήθηση.

Η Axbul διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων από αντλίες κατάλληλες για τη χημική βιομηχανία που χρησιμοποιούνται στην άντληση ρευστών διαφορετικού ιξώδους.  Έχουμε την ευκαιρία να σας προσφέρουμε την πιο σωστή λύση είτε αυτή είναι για την μεταφορά, τη δοσολογία είτε για την ανακυκλοφορία υγρών.

Προσφέρουμε επίσης αντλίες με μαγνητικό συμπλέκτη ως το υψηλότερο μέτρο ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η διαρροή της αντλίας ή η διαρροή χημικών με αυτόν τον τύπο εξοπλισμού.

Οι αντλίες μας για τη χημική βιομηχανία

Εφαρμογή αντλιών για τη χημική βιομηχανία

Υγρά στη χημική βιομηχανία

Обадете ни се
българскиEnglish