Най-честите проблеми на центробежните помпи: Топлина

Най-честите проблеми на центробежните помпи: Топлина

Дата: 04.10.2022

В тази и следващите статии ще изследваме най-честите причини за повреди на центробежните помпи. Ще разгледаме мерките, които могат да бъдат взети против тези проблеми. Ще Ви споделим нашия опит и знания с цел да намалим броя на отказите и повредите

Проблемът топлина или прегряване

Ако погледнем следите от този проблем, виждаме раздуване на пластмасови тръби, напукване на сондажни тръби, изгаряне на сондажни помпи, ротори, които се нагряват толкова много, че лопатката се стопява. Накратко: топлина. В тази статия ще разгледаме явлението „загряване“ или „пускане на помпата в собствена течност“. Ще се сблъскваме с факта, че последиците от някои избори често погрешно се подценяват:

Експлозия на помпа от прегряване

Така че нека разгледаме теорията и как тя се различава от практиката. Центробежната помпа прехвърля топлината, генерирана в корпуса на помпата от енергията на скоростта, към изпомпваната среда. Когато помпата е включена и не се изпомпва среда, средата се нагрява в корпуса на помпата и частта от тръбата до затворения вентил. На теория трябва да се включи защита, за да се предотврати това, но понякога практиката се различава от теорията.

Как възниква този феномен?

Въртенето и загряването в собствена течност може да се случи по различни начини. Например, може да няма намаляне на течността, докато помпата работи, или може да има твърде малко течност, която трябва да се изпомпва, така че температурата да продължи да се повишава. Освен това все повече виждаме, че помпите се управляват дистанционно. Само по себе си нищо против това, разбира се, но това трябва да се направи, ако има достатъчен брой сензори, за да следят състоянието. Ако няма сензори и защита на помпата, която да предотврати това състояние, скоро ще имате "мехур във вашия тръбопровод“

Раздути тръби от преграване

Последната причина е свързана с избора на помпата в работната кривата, нещо, за което говорихме и в по-предни статии. Където вече видяхме, от колко голямо значение е за експлоатационния живот и надеждността на работата на помпата, тя да бъде избрана в правилната работна зона на своята работна крива.

Работна характеристика при 2900 оборота

Ако помпата работи твърде отляво на работната крива, течността ще се нагрее твърде много. Следователно помпата не трябва да се избира в този работен диапазон!

Какви са последствията?

Ако помпата работи без или с твърде малко изпомпвана течност, могат да се случат следните неща:

Раздуване на пластмасова тръба от прегряване

  • - Пластмасови тръби, които надуват
  • - Лепените фуги, протичат
  • - Повишен шум
  • - Уплътненията на помпата, ще протекат
  • - Уплътненията се разрушават
  • - Значително съкратен експлоатационен живот на помпата
  • - Повреда на ротора и намотките
  • - Помпата може да експлодира

Не забравяйте също, че твърде ниското ниво на течността може да причини нагряване на средата до температура, която не е желателна за свойствата на средата и / или процеса, с всички свързани с това последици.

Как да се преборим с този проблем?

Има няколко начина за защита на помпата от прегряване. Например, в тръбата може да се постави защитен превключвател, да се монтира температурен сензор за изпомпваната среда или да се постави защита от налягане в тръбата.

Датчици за температура на течността

Освен поставяне на защити, разбира се, най-вече трябва да се внимава при избора на помпата. Тя не трябва да работи върде вляво на своята работна крива. Поради тази причина трябва да се обърне внимание на работните точки на системата, които трябва да бъдат известни по отношение на изчислението на помпата. И не забравяйте да изчислите свойствата на средата в работната точка.

Обадете ни се
българскиEnglish