Софтуер за изчисляване живота на маркуча на перисталтични помпи

Софтуер за изчисляване живота на маркуча на перисталтични помпи

Дата: 11.05.2016

Живота на маркуча на перистатличните помпи зависи от много фактори като - Обороти на помпата, температура на флуида, абразивност и агресивност на флуида и др. Теоретично е прието, че живота на маркуча е около 8 000 000 прегъвания. Ние използваме софтуер, които е плод на десетилетия опити, тестове и усилия от инженерите на производителите на тези помпи.

За живота на маркуча на перисталтичните помпи...

Johannes Meijer е посветил последните 15 години в разработването на този софтуер който е способен да вземе предвид всички съпътстващи обстоятелства в живота на маркуча на перисталтичните помпи. Софтуерът изчислява не само приблизителният живот на маркуча, но и необходимите стартови мощности от двигателя, максимално допустимите дебити и налягания.

В България само ние притежаваме този софтуер и можем да направим калкулации за нови или съществуващи перисталтични помпи.

Обадете ни се
българскиEnglish