fbpx

Вертикални помпи съгласно VS4 API 610

Вертикални едностъпални помпи за заляти смукатели с аксиален вход и радиално работно колело. Конструкция на помпата е в съответствие с API 610-VS4. Лагери, смазани с грес. Уплътнителна камера, проектирана за монтаж на механични касетни уплътнения съгласно API 682. Втулки на водещия вал, смазващи се от изпомпвана среда. Вертикални помпи с радиално или диагонално работно колело. Проектирани с байпас на вала.


  • Продукти

  • Информация за производителя:

    RENETRA е Чешка компания, която разполага с най-модерното съоръжение за хидравлични изпитвания в Чехия.
    Нашите клиенти - водоснабдителни компании, химически заводи, рафинерии и атомни електроцентрали, свидетелствaт за висока удевлотвореност и потвърждават, че сме на правилния път. Първите въглеводородни помпи бяха пуснати в експлоатация в близкото ČEPRO в Луков. Днес нашите специалисти пътуват до най-големите рафинерии в Ирак, Беларус, Египет и Русия.

  • Приложения:  • Флуиди:  • Индустрии:  • Работна характеристика на серията:

българскиEnglish