fbpx

Затопляне

Термопомпата има висока ефективност. Има няколко индустриални термопомпи (термопомпа, прикрепена към сушилня, и термопомпа, използвана за отопление на технологична вода). Възстановяването на отпадъчна топлина от промишлени сушилни, хладилни системи и отпадъчни води, може да се използва за затопляне на технологична вода, почистване на вода и други.

Топлинни помпи и термопомпи

 Термопомпата  се използва за преобразуване на нискотемпературна отпадна топлина в полезни, по-високи температурни нива с висока ефективност.  Световният стремеж към по-малко вредни емисии и по-ефективно използване на енергията води до редица подобрения и иновации в технологията на термопомпите.
 Широкото използване на термопомпи все още не е често срещано, но ако работите в съоръжение, което генерира много отпадна топлина, би било практично да потърсите алтернативи за повторно използване на тази загубена енергия, а термопомпите са  едно от потенциалните решения на този проблем.

В сравнение с конвенционалните системи, термопомпите могат да доведат до 50-70% икономии на енергийни разходи.

Броят на термопомпите в промишлеността все още е много нисък в сравнение с тези за отопление на жилища. Има няколко причини за това: определянето на подходящ дизайн по отношение на типа топлинна помпа, размера и източника на топлина и температурите на поглътителя, също така формата на композитните криви и броя топлообменници в системата са едни от най-важните фактори.

Нашите помпи за затопляне

Обадете ни се
българскиEnglish