Най-честите проблеми на центробежните помпи: Хидравличен удар

Най-честите проблеми на центробежните помпи: Хидравличен удар

Дата: 23.05.2022

В тази и следващите статии ще изследваме най-честите причини за повреди на центробежните помпи. Ще разгледаме мерките, които могат да бъдат взети против тези проблеми. Ще Ви споделим нашия опит и знания с цел да намалим броя на отказите и повредите

Проблемът с изпомпване на смес от газ и течност

Намотки, които горят? Счупване на опорите на помпата? Дебит и напор, които са под очакванията? Необясними колебания на налягането? Ако случаят е такъв, вероятно имате работа с един от най-често срещаните проблеми на центробежните помпи: хидравличен удар или: изпомпване на двуфазен поток (смес от газ и течност).

За да разберем напълно причината за този проблем, нека започнем с малко теория, според която хората избират различно решение в зависимост от средата, която ще се изпомпва. За газ хората използват компресор, вентилатор или нещо друго в тази област. За течност можете да изберете например центробежна помпа. Засега няма нищо лошо, но, както ще се окаже неведнъж: нещата на практика са различни. Оказва се, че много центробежни помпи изпомпват смес от течност и газ, с големи негативни последици за помпата и нейната тръбопроводна система.

Образуване на въздух в изпомпваната течност

Как възниква този феномен?

Ако пълните течност в друга течност от определена височина, ще се образуват мехурчета. Опитайте се да напълните чаша вода от чешмата и ще видите какво имаме предвид. Тези мехурчета или въздушни захващания ще се разсеят с времето, но ако няма достатъчно време / пространство за това, мехурчетата ще бъдат засмукани в помпата.

Образуване на въздушни мехури

Какви са последствията?

Центробежна помпа, която се опитва да изпомпва смес от течност и газ, ще стигне до етап в който работното колело не е достатъчно напълнено с течност. Тъй като течността е по-тежка от газа, ще възникне дисбаланс в работното колело, причинявайки вибрации. Освен това, газовите мехурчета, които присъстват в изпомпваната течност, ще се съединят и ще се съберат в по-високите части на тръбопроводната система. Поради това наличният диаметър на тръбите ще бъде намален в тези области, увеличавайки както скоростта на флуида, така и загубите по линията.

Въздух в тръбите

Тези ефекти имат големи последици върху материала, ефективността и цялостния живот на помпата

Как да се преборим с този проблем?

Най-добрият начин за борба с въздушния удар е да се уверите, че течността не пада свободно, а се вкарва под нейното ниво. За съжаление, това не винаги е възможно. Ако обстоятелствата изискват течност да пада над нивото на изпомпваната течност, имаме следните препоръки:

1. Увеличете максимално разстоянието между мястото, където пада течността и точката на засмукване на помпата.

2. Опитайте се да насочите течността, като използвате придатък (завъртане), по стената на кладенеца, за да намалите значително количеството образуване на мехурчета.

3. Разделете резервоара на две отделения, като течността трябва да тече през разделителя на отделенията към мястото на засмукване на помпата.

Разделяне на резервоар

При разделянето на резервоара на две отделения трябва да се обърне специално внимание на следното:

  • - Предимство: газовите мехурчета получават възможност да се разсеят от течността, преди да бъдат засмукани от помпата.
  • - Недостатък: замърсяването може да се натрупа в отделението с входящата течност. Ще се нуждае от редовно почистване в зависимост от степента на замърсяване на течността.

Заключение

Малко въздух може да изглежда невинно, но веднага щом се смеси с течността и влезе в помпата, става един от най-големите убийци на помпи. Най-добрият начин да избегнете това е като не го допуснете да се случи, ако това не е възможно: за щастие има различни решения.

Обадете ни се
българскиEnglish