Помпи от Viton каучук

Помпи от Viton каучук

VITON е тип гума с отлична химическа устойчивост. Използва се за О-пръстени, маркучи и мембрани. VITON е търговска марка на Du Pont, VITON е флуорен каучуков еластомер, който се използва за различни технически уплътнения, помпени мембрани. VITON също го наричат ​​и синтетичен каучук.

Viton е марка FKM, синтетичен каучук или флуорополимерен еластомер.

Флуороеластомерите на Viton са категоризирани съгласно указанията ASTM D1418 и ISO 1629 на FKM. Този клас еластомери е група, която включва съполимери на хексафлуорипропилен (HFP) и винилиден флуорид (VDF или VF2), терполимери на тетрафлуороетилен (TFE) и хексафлуоропропилен (HFP), както и перфлуорметилвинилетер (PMVE). Съдържанието на флуор в най-често срещаните класове Viton варира между 66 и 70%. Viton  е  кафяв на цвят, устойчив на високи температури, озон, много химически съставки и всякакви метеорологични условия. Съвместим е с минерални масла, мазнини, съдържащи сяра, работещи с течни горива HFD, суров нефт и кисел газ. Viton не е устойчива на безводен амоняк, амини, кетони, естери и органични киселини с ниско молекулно тегло.Поради структурата и химичния си състав този материал има много добра устойчивост на  атмосферни влияния и стареене. Подуването в различни среди е много ниско. Този материал може да се използва и при условия на висок вакуум.

Синтетичният каучук се използва главно в зони с максимален товар на температури и химикали. Освен това,  се използва в хидравлични системи със силно запалими хидравлични течности от групата HFD и като елемент за предварително напрягане за QH-PUR, полиуретаново уплътнение, устойчиво на химикали в биоразградими течности.

Viton има приложение в специалните уплътнения в химическата промишленост и в топлотехниката, хидравличните уплътнения за HFD-течности.

Нашите помпи от Viton

Обадете ни се
българскиEnglish