fbpx
Как да четем ATEX етикети.

Как да четем ATEX етикети.

Дата: 06.08.2018

АТЕХ е стандарт, който е разработен за обозначаване на оборудване, което работи с експлозивни вещества или в експлозивни среди. Поначало, стандартът е бил създаден като директива на ЕС за обозначаване на каквото и да е електрическо оборудване, което работи в опасна среда. Името му идва от френски – ATmospheres EXplosives.
Въпреки че изглеждат сравнително сложни, обозначенията на АТЕХ са лесни за четене, стига да имаме няколко основни неща предвид.

Обозначение Символ Значение
Устойчивост на експлозии Ех В съответствие с АТЕХ директивата
Група оборудване I За използване в подземни мини
II За използване на всички други места
Категория 1 Оборудване, което може да се използва във взривоопасна атмосфера продължително или често.
2 Оборудване, което може да се използва в среда, където може да възникне опасност от експлозия и е нужно високо ниво на защита.
3 Оборудване, което се използва в среда, където не е вероятно да възникне взривоопасна атмосфера, но е нужно високо ниво на защита.
Газове/Прах G Оборудване, което е сертифицирано за работа с взривоопасни газове
D Оборудване, което е сертифицирано за работа в атмосфера, където присъства прах
Тип защита d Устойчиво на пламъци
Ia Неразривно безопасно
E Повишена безопасност
Газова група I Мини
II Работа на повърхността или над нея
Газова подгрупа A По-трудно запалими газове (като пропан)
B Лесно запалими газове (като етилен)
C Много лесно запалими газове (като водород)
Температурна класификация

Устройствата за работа в опасна среда се обозначавата спрямо максималната повърхностна температура, която постигат при опасни условия при външна температура от 40 градуса

T1 450 градуса
T2 300 градуса
T3 200 градуса
T4 135 градуса
T5 100 градуса
T6 85 градуса

Да кажем, че имаме следния етикет:

Ex II 2G Eexd IIB T4

Неговото разчитане ще е както следва:

Ex - Устойчив на експлозии спрямо АТЕХ

2 - Категория 2 – за използване в потенциално взривоопасна среда

II - Група на оборудване 2 – приложение на/над повърхността на земята

G - Газове / Прах – Годно за използване в атмосфери с наличие на газове

Е - Европейски сертификат спрямо общопризнатите стандарти

Ех - Устойчиво на експлозии

d - Устойчив на пламъци корпус

II - Газова група - За приложение на/над повърхността на земята

B - Газова подгрупа - за лесно запалими газове

Т4 – Температурен клас - 135 градуса

 

Както сами можете да видите, разчитането на АТЕХ етикети може да е изключително просто – нужно е просто да имате подобна таблица под ръка. Чувствайте се свободни да използвате тази!

Обадете ни се
българскиEnglish