fbpx

Инженеринг

Аксбул предлага помпени системи, проектирани специално за вас и вашите нужди. От технологичната схема, през детайлното изчертаване до готовият продукт. Работим с най-съвремнни софтуерни продукти, което ни позволява до голяма степен да направим проектирането възможно най-детайлно, което намалява почти до минимум неочакваните проблеми и разходи при производството след това. Работим с екип от професиланалисти - Инженери, Технолози, Дизайнери, Електро-специалисти и Програмисти.

Реализирани проекти

Клиент: Орика Мед България
Реализиран: Март 2020
Клиент: Летище София ЕАД
Реализиран: Март 2020
Клиент: AES България
Реализиран: Ноември 2019
Клиент: Акваком Електроникс ЕООД
Реализиран: Април 2019
Клиент: Биовет АД
Реализиран: Януари 2019
Клиент: MARS Armor
Реализиран: Юли 2018
Клиент: Летище Варна
Реализиран: Декември 2017

От идеята до готовият продукт ....

Когато става въпрос за смесване, трансфериране, дозиране или разбъркване.. можете да ни потърсите.Имаме над 10 годишен опит с помпени системи и оборудване. Това са типичните етапи през които минава един проект:

 • Идея

  Идеа за системи
  • От идеята започва всичко. Дали искате да оптимизирате и автоматизирате съществуващ процес или желаете да внедрите напълно ново оборудване - Ние можем да ви помогнем. Имаме опит със ситеми за смесване, дозиране, инжектиране, трансфериране и др.
 • Технологична схема

  Технологична схема

  Технологичната схема определя оборудването необходимо за да се извърши процеса. Тук е момента когато се взимат предвит AtEx зоните и се определят разположението на всички елементи и съществуващи машини с производствената сграда. Това е процес в който нашите специалисти работят в тясно сътрудничество с вашите технолози и механици и обсъждат всички възможни ситуации които могат да възникнат.

 • Технологичен чертеж

  axbul-chertej
  • Това е крайният чертеж, на който са ясни всички елементи и машини в производствената сграда. Определят се пешеходните зони, планът за евакуаци и се маркират Atex зоните. На този етап е възможно да се определи бюджетът на проекта.
 • Детайлно изчертаване на оборудването в 3D

  De-icing system
  • Това етап в който се изчертава бъдещото оборудване с всички детайли. Определят се метрите на тръбите, фланците, необходимите заварки, както и технологичното време на изработка на системата. След този етап може да се определи точната цена на оборудването и да се сключи договор за изпълнение.
 • Софтуер специално написан за вас и вашите нужди

  Софтуер специално написан за вас
  • Нашите Електроинженери имат богат опит в автоматизирането на системи. След като схемата е сглобена и инсталирана следва да се напише софтуер който да задвижи всички части в синхрон.
  • Ние произвеждаме електротаблата съгласно вашите нужди и съгласно всички изисквания по БДС EN 60439-1:2002
 • Производство на оборудването

  Заварчик заварява помпи
  • Цялото оборудване се изработва на едно място което помага за следена на изпълнението до най-малкият детайл. Работим с квалифицирани заварчици които могат да покрият и най-хигиеничните изисквания за хигиеничност на заварките. Всички заварки се правят с обдухвне със защитен газ, като се следват стандартни съгласно БДС EN ISO 15614-4:2005. 
 • Пускане в експлоатация и обучение на персонала

  Елктротехник настройва система

  За да сме сигурни че доставента от нас система работи, ние ще напрвим първото пускане и ще обучим персоналът да работи с нея. Ще направим необходимите инструктажи в съответствие на действащото законодателство и ще изготвим Доклад за оценка на риска, който е необходим за службите по пожаробезопасност и за издаването на Акт 16.