Αντλίες φτιαγμένες από NBR καουτσούκ

Αντλίες φτιαγμένες από NBR καουτσούκ

Nitrile Buna Rubber - είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ελαστομερές που χρησιμοποιείται για Μεμβράνες, Σωλήνες, Ο-Δακτυλίους και πολλά άλλα στοιχεία. Η σχετικά χαμηλή τιμή του και η καλή του αντοχή στη φθορά και την τριβή το καθιστούν μια τυπική επιλογή για ελαστομερή για πολλές αντλίες. Το NBR ή επίσης γνωστό ως καουτσούκ νιτριλίου είναι ένα συμπολυμερές συνθετικού καουτσούκ. Το NBR είναι μια ομάδα ακόρεστων συμπολυμερών 2-προπενιτριλίου και διαφόρων μονομερών βουταδιενίου (1,2-βουταδιένιο και 1,3-βουταδιένιο).

WordPress › Error

There has been a critical error on this website.

Learn more about troubleshooting WordPress.