Αντλίες με EPDM Καουτσούκ

Αντλίες με EPDM Καουτσούκ

Το EPDM χρησιμοποιείται για την κατασκευή ελαστικών στεγανοποιήσεων, εύκαμπτων σωλήνων για περισταλτικές αντλίες, Ο-δακτυλίους. Έχει καλή αντοχή σε οξέα και επιθετικά υγρά. Καουτσούκ EPDM (καουτσούκ μονομερούς αιθυλενοπροπυλενοδιενίου), ένας τύπος συνθετικού καουτσούκ είναι ένα ελαστομερές που χαρακτηρίζεται από ευρύ φάσμα εφαρμογών.

WordPress › Error

There has been a critical error on this website.

Learn more about troubleshooting WordPress.