Σφαιροειδής χυτοσίδηρος

Σφαιροειδής χυτοσίδηρος

Ο τροποποιημένος χυτοσίδηρος λαμβάνεται με την προσθήκη τροποποιητών (πρόσθετων) που απομακρύνουν τα αέρια και έχουν ευεργετική επίδραση στη γραφιτοποίηση και στις μηχανικές ιδιότητες του μετάλλου. Ο υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρος έχει ακόμα καλύτερες ιδιότητες.

WordPress › Error

There has been a critical error on this website.

Learn more about troubleshooting WordPress.