Αντλίες πολυβινυλοχλωριδίου PVC

Αντλίες πολυβινυλοχλωριδίου PVC

Το PVC είναι το τρίτο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο συνθετικό πλαστικό πολυμερές στον κόσμο, μετά το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο. Το PVC έχει δύο κύριες μορφές - άκαμπτο και εύκαμπτο. Η στερεά μορφή του PVC χρησιμοποιείται στην κατασκευή σωλήνων και σε εφαρμογές προφίλ όπως πόρτες και παράθυρα.

WordPress › Error

There has been a critical error on this website.

Learn more about troubleshooting WordPress.